Svenska kyrkan, Uppsala stift

Årsredovisning och budgetskrivelse

Uppsala stift producerar varje år två separata årsredovisningar för förgående år. Årsredovisningen för Uppsala stifts Prästlönetillgångar omfattar fastigheter, jord, skog och kapital. Årsredovisningen för Uppsala stifts verksamhet är kopplad till den budgetskrivelse som produceras inför varje nytt verksamhetsår.

 

Kyrkbyrån har under åren 2009-2017 helt eller delvis producerat årsredovisning och budgetskrivelse i nära samarbete med Uppsala stift. Uppdraget har omfattat projektledning inkl tryckerikontakter, rådgivning, text- och bildredigering samt formgivning.

Kontakt
Cecilia Sundström

0706-20 73 25
cecilia@kyrkbyran.se

Kyrkbyrån AB • Klintvägen 3 • 475 42 Hönö • Orgnr: 556977-4457